Interface

I MissionControl kan du navigere rundt i mulighederne via genvejene i venstre side af skærmen

Hvis du trykker på AutoPilot fanen ser du nedenstående fire kategorier:

  • Under Insights finder du rapporter og statistik om din AutoPilot.
  • Under Questions & Answers kan du redigere eksisterende og skrive nye svar, som skal vises i AutoPiloten.
  • Under Training finder du alle de spørgsmål fra jeres kunder, som har resulteret i en kundeservice henvendelse. Grundet GDPR, anonymiserer vi alle spørgsmål, således at der ikke indgår personfølsom information i det vi opbevarer eller viser. Mere specifikt, erstatter vi alle navne, adresser, tal, m.m. med tilfældige værider. 
  • Under Configuration kan du finde jeres AutoPiloter fra raffle. Det er også muligt at se et ’Preview’, hvor man kan se og prøve AutoPiloten, som jeres kunder ser den.

Nedenunder disse muligheder kan du trykke på Settings. Her kan du tilføje MissionControl “Users”, oprette "Teams’" og redigere i "Topics". 

  • Topics viser hvordan din AutoPilots "topic-hierarki" ser ud. Det betyder du kan se hvilke topics hører til hvilke "hoved-topics". Herinde kan du redigere den måde hierarkiet er sat op, samt tilføje, omdøbe og slette topics.
  • Users giver et overblik over hvem, der har adgang til MissionControl. Her kan du også tilføje nye personer til MissionControl: Admins og Knowledge Base Managers. 

- Admin: Kan administrere indhold, samt brugere, og indstillinger for jeres AutoPiloter.

- Knowledge Base Manager: Kan kun administrere indhold (Topics, Questions & Answers, og Training). 

  • Teams giver et overblik over de teams, der er oprettet og hvem der er medlem. Du kan også selv oprette nye teams, ændre navnene eller slette teams på denne side.For more help get in contact

Rosa Evers

Call us for help

+45 4290 9053

Send an email:

re@raffle.ai